Aydınlatma Metni

Giriş

Avrupa Tekstil olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyetle hareket etmekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve kişisel verilerinizin amacı dışında kullanımının önlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuz gereği kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıkladığımız şekilde mevzuat sınırları aşılmaksızın işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, telefon görüşmesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenecektir. KVKK kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi talebinde bulunmanız halinde kişisel verileriniz silinerek yok edilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim operasyonları, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari stratejilerinin belirlenmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz ancak yukarıda açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim operasyonları, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari stratejilerinin belirlenmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla rızanıza uygun olarak yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin içerisinde belirtilen diğer amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, mh@avrupanetworking.com mail adresine iletebilirsiniz. Ancak KVKK kapsamında yapacağınız başvurulara ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından henüz bir yazılı usulden başka bir usul belirlenmediği için göndereceğiniz mail içeriğini ayrıca kimlik bilgilerinizi içeren ıslak imzalı bir belge ile “Pierre Cardin Plaza İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Zırnık Sk. No:1/A Tuzla/İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte elden getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında noter kanalıyla talebinizi göndermeniz mümkündür. KVKK çerçevesinde şirketimizce atanacak Veri Sorumlusu, henüz veri sorumluları sicili kurulmamış olduğundan atanamamıştır. Kurul tarafından gerekli idari işlemler gerçekleştirildikten sonra şirketimiz Veri Sorumlusu ayrıca bu sayfada duyurulacak olup, KVKK ile ilişkili bildirimleri veri sorumlumuza yukarıda yazılı şekilde yazılı olarak ve mevzuatta belirlenen diğer usullerle bildirmeniz mümkün olacaktır.

Avrupa Tekstil Kozmetik Anonim Şirketi
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Zırnık Sk. No:1/A Tuzla/İSTANBUL
0 216 420 0 966
Mersis : 0105061390300020